manualna terapija

Manualna terapija - osteopatija

Osteopatija je odpravljanje mehanskih neravnovesij v posameznih strukturah organizma in med njimi. Korekcijo mehanskega neravnovesja dosežemo s ponovno vzpostavitvijo, ohranjanjem in izboljšanjem skladnega delovanja kostno – mišičnega sistema

Osteopatija izvira iz grščine, razčlemba besed osteon – kost ter pathos – trpljenje je pripomogla k napačnemu razumevanje te vede, saj so ljudje domnevali, da se ukvarja zgolj z zdravljenjem kosti, kar pa je napačna predpostavka. Osteopatija je veda, ki temelji na razumevanju delovanja kostno- mišičnega sistema, ki odraža zdravje posameznika kot celote.

Osredotočenost te vede je na študiju anatomije in fiziologije človeka. Osteopati se poglabljajo v razumevanje pravilne lege in delovanja sleherne kosti in drugih struktur v človeškem telesu, tak pristop je nujen za zagotavljanje normalnega in zdravega delovanja telesa. 

Kostno - mišični sistem je pojmovan kot primaren organizem življenja. Motnje v tem občutljivem sistemu pa vodijo v bolezen. Fizična celovitost organizma je eden najpomembnejših dejavnikov zdravja in bolezni.

Osteopati se držijo vodila »Motnjo poiščem, jo popravim, nato pa pustim pri miru«. Ta rek simbolizira pomen posameznikovega samozdravljenja. Saj je človeku potrebno pustiti prostor in čas, da najde pot za optimalno delovanje telesa.